An Gael - Samhain 2008 / An Gael - November 2008

Samhain 2008  /  November 2008

Ag tuairisciú ar imeachtaí na Gaeilge timpeall an domhain!

Reporting on Irish language activities and events around the world!
 

AN GAEL-BREISE!

AN GAEL-EXTRA!

Naisc Thapaidhe:  Cumann Carad na Gaeilge | Ár Scoil Shaor In Aisce | Podchraoladh | An Iris An Gael         
Quick Links:  The Philo-Celtic Society  |  Our Free Irish Language School  |  Podcasting An Gael Magazine

Cuimhneacháin ar Nollaig Ó Gadhra i Nua Eabhrach ar 16ú Samhain 2008

Údar Gaelach, tuairisceoir, taighdeoir, léachtóir, agus iar-Uachtarán Chonradh na Gaeilge ab ea Nollaig Ó Gadhra a d'éag le gairid.  Beidh lón chuimhneacháin ina onóir ar 11 r.n.  Dé Domhnaigh, 16 Samhain, in Ó Lunney's i gCearnóg an Ama i Nua-Eabhrach ag 145 Sráid 45 Thiar – díreach soir ón tSlíleathan.

Is iad Cairde na Teanga atá ag cur an teacht le chéile so ar fáil agus tá sé ath-ainmnithe Lón Nollag Uí Ghadhra ina onóir.  Is é fear an tí Séamas Ó Neachtain ó Chumann Carad na Gaeilge.  Bronnfar Duais Eoghain Uí Ghramhna don té atá gníomhach ag craobhscaoileadh na Teanga ar Mháire Holtaig Bean Uí Mhórdha ó Chonartha na Gaeilge an Bhronx as leath chéad bliain ag obair ar son na Teanga.  Beidh aoi faoi leith, baintreach Nollag, Máirín Uí Ghadhra in éineacht linn chomh maith agus a hiníon agus a cliamhain.

Údar ilchumasach ab ea Nollaig Ó Gadhra a chuir mórán oibre ós comhair na ndaoine i nGaeilge agus i mBéarla.  Ar a chuid oibre as Gaeilge, tá beathaisnéis Méara Uí Dhálaigh ó Shiceagó agus Gandhi ón Ind.  Moladh a leabhar The Civil War in Connacht go mór, agus tá sé sin ar chlár léite Bhórd Oideachais na hÉireann i gcomhair Ard-Teistiméireachta.  Níorbh aon strainséir Nollaig anseo sna Stáit Aontaithe ach oiread tar éis staidéir ar Harvard agus mar léachtóir ar fud na tíre.  Mar Uachtarán Chonradh na Gaeilge bhí sé sár-ghníomhach ag cur iachaill ar Aontas Eorpach glacadh leis an Teanga Ghaelach mar theanga oifigiúil Eorpach.  Ba ghníomh an-tábhachtach é seo i gcúrsaí airgeadais agus eacnamaíochta na hÉireann mar tá sé riachtanach trí theanga oifigiúil a bheith ar eolas ag an té a bheidh ag iarraidh poist san A.E.   Anois, dá mbeadh eolas ar Shacsbhéarla agus Ghaeilge ag scoláire as Éirinn, níor ghá ach teanga amháin eile (Fraincis no Gearmáinis 7rl ) a fhoghlaim chun post a shlánú.

Tá an ocáid seo faoi chomaoin chonarthaí atá páirteach i gcraobhscaoileadh cultúir agus teanga na hÉireann.  Ina imeasc san tá Conradh na Gaeilge an Bhronx agus Comhairle na gCumann Gaelach.  Is é an bia atá ar fáil ná bia cáiliúil bricfeasta Ó Lunney's nach bhfuil ach tamall beag, trí bhloc ó Shráid 42 ag Cearnóg an Ama.   Féach www.olunneys.com.  Sé'n táille daichead dolléir ($40) agus dein an seic amach do '1798 Committee' agus cuir sa phost é go dtí Cairde na Teanga, c/o Liam Murphy, P.O.  Box 7, Irvington, New York 10533.  Má tá eolas eile uait cuir glaoch gutháin ar Liam Ó Murchadha ar (914) 760 4525 nó téigh go dtí www.irishfreedom.net.


 

Nollaig Ó Gadhra To Be Remembered in New York November 16, 2008

Irish author, commentator, researcher, lecturer, and past President of Conradh na Gaeilge (the Gaelic League), the late Nollaig Ó Gadhra, will be remembered at a luncheon in his honor at 11 AM on Sunday, November 16th at O’Lunney’s Times Square Pub in New York City at 145 West 45th Street – just east of Broadway.

The event, sponsored by Friends of the Irish Language, has been re-named Lón Nollag Uí Ghadhra in his honor.  The Master of Ceremonies will be Séamas Ó Neachtain of The Philo-Celtic Society.  The Eoghan O’Growney Award for the support and propagation of the Irish language will be presented to Mary Holt Moore of the Bronx Gaelic League, in recognition of more than half-a-century of such work.  The special guest for this occasion will be Máirín Bean Uí Ghadhra, Nollaig’s widow, who will be attending with her daughter and son-in-law.

Nollaig Ó Gadhra was the author of many works, both in Irish and in English.  Among his Irish books are biographies of Mayor Daly of Chicago and of Gandhi.  His book The Civil War in Connacht was greatly praised, and adopted by the Irish Ministry for Education as a reading for the Leaving Certificate.  Nollaig was no stranger to America, having studied at Harvard University and having lectured throughout the country.  As President of Conradh na Gaeilge he led the fight to get the European Union (EU) to recognize Irish as an official European language.  This was a matter of great economic significance in that in the EU certain jobs require facility in at least three European languages.  This means that Irish school leavers or university graduates who have studied both Irish and English throughout their education need only have studied one additional foreign language (e.g., French, German, etc.) to meet the language qualification.

The event is supported by members of organizations which support the promulgation of the Irish language, including the Bronx Gaelic League and the Council of Gaelic Societies.  The fare will be O’Lunney’s famous Irish breakfast.  The nearest subway stop to O’Lunney’s is only about three blocks away at 42nd Street at Times Square.  See www.olunneys.com.  The cost is $40.  Checks can be made out to the 1798 Committee, and sent to Cairde na Teanga c/o Liam Murphy, P.O. Box 7, Irvington, New York 10533.  If you would like more information, call Liam Murphy at (914) 760-4525, or go to www.irishfreedom.net.


Naisc Thapaidhe:  Cumann Carad na Gaeilge | Ár Scoil Shaor In Aisce | Podchraoladh | An Iris An Gael
Quick Links:  The Philo-Celtic Society  |  Our Free Irish Language School  |  Podcasting An Gael Magazine

 


Cuspóirí Chumann Carad na Gaeilge:

1.  tacaíocht, neartú, cothú, cleachtadh, craobhscaoileadh, fairsingiú, múineadh agus athbheochan na Gaeilge mar theanga bheo i measc Chlann na nGael agus charad na nGael, i Meiriceá agus ar fud an domhain;

2.  athbheochan agus aththionscnamh na Gaeilge mar theanga labhartha bheo na hÉireann le Sacsbhéarla mar thionlacan.

Chun teacht isteach inár gComhphobal agus inár Scoil Chumann Carad na Gaeilge shaor in aisce ar an idirlíon, cliogáil ar SCOIL .

Chun teacht isteach inár gCumann, cliogáil ar CUMANN .
 


 


The Goals of the Philo-Celtic Society:

1.  the support, strengthening, promotion, practice, broadcast, expansion, teaching, and renaissance of the Irish language as a living language amongst the Children of the Gaeil and friends of the Gaeil, in America and throughout the world;

2.  the renaissance and re-establishment of Irish as the living spoken language of Ireland with English as an accompaniment.

To join our Community and to join our free Philo-Celtic Society School on the internet, click on SCHOOL .

To join our Society, click on SOCIETY .
 

 

Coipcheart (c) 2008.  Gach ceart faoi choimeád.
  

 

Copyright (c) 2008.  All Rights Reserved.
 

AN GAEL-BREISE! - AG TUAIRISCIÚ AR IMEACHTAÍ NA GAEILGE TIMPEALL AN DOMHAIN!

AN GAEL-EXTRA! - REPORTING ON IRISH LANGUAGE ACTIVITIES AROUND THE WORLD!

Uimhir Bhuillí Ó
1 Samhain, 2004
Free Web Site Counter
Number Of Hits Since
November 1, 2004